Tuttu, puisi i arfeq, czyli co jadają Grenlandczycy?

W tej mroźnej krainie kuchnia stanowi ważny element kultury. Dla każdego wegetarianina grenlandzkie menu nie będzie pozytywną informacją, ale trzeba wziąć pod uwagę, że ten styl jedzenia wynika ze specyficznych warunków środowiskowych i utrudnionego dostępu do składników. A co to są tuttu, puisi i arfeq?

czytaj więcej